Osaka International Challenge 08 April 2018

1 Kim Won Ho Yunosuke Kubota 21-17 21-12
Yu Rim Lee Chiharu Shida
2 Yu Igarashi Kodai Naraoka 14-21 21-11 21-12
3 Naoko Fukuman Ayako Sakuramoto 17-21 21-19 21-16
Kurumi Yonao Yukiko Takahata
4 Ayumi Mine Ayaho Sugino 21-14 21-16
5 Hirokatsu Hashimoto Mohamad Arif Abdul Latif 21-19 15-21 21-15
Hiroyuki Saeki Nur Mohd Azriyn Ayub